Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 16 oktober 2018

Öppet hus med inspiration kring analogt och digitalt arbete i ateljén


   Vi har haft vårt första öppet hus-tillfälle och här presenteras några foton från innehållet/uppdukade miljöer på kreativt Centrum. Förhållningssättet genomsyras av både-och-perspektiv och att det digitala är ett komplement och inte bör ersätta något analogt. Ett tillägg, ytterligare dimension eller uttryck. 

Utvärderingarna av deltagarna säger att det fanns en hel del inspiration, idéer, bra att få prova själv, bra exempel på kreativt tänkande, fått ny energi och pånyttfödd glädje, bra exempel på sånt att ladda ner, köpa, men också återbruk och naturmaterial. Någon uttryckte frustration kring att vi har olika förutsättningar och tillgång på material och någon var besviken över att inte kunna få gå och se i miljöerna hos barnen på förskolan Svanen hur de har det med liknande material.


Som tips för det senare hänvisar jag till Svanens pedagogiska caféer med studiebesök i miljöerna, vi har ett sådant datum per termin - håll utkik efter de datumen på Svanens blogg:

till Svanens blogg


fredag 28 september 2018

Titta Nära! Från oansenlig till kraftigt märkvärdiggjord


   I onsdags hade vi 2 workshopar med Titta Nära i fokus. Ett gäng glada pedagoger drog på sig extra mycket kläder och drog till skogs. Det blåste så väldigt att vi var oroliga att få träd över oss! Men vi kunde glatt värma oss med de upptäckter vi gjorde med olika undersöknings-redskap, en del av dem rätt otippade. 


Stubbar och dess håligheter och skuggor blev utforskade med ficklampor, metallpinnar, tyg, plastmuggar och ramar... Blommor fick bli mindre oansenliga med hjälp av diverse redskap såsom digital förstoring och färgpulver. Grästuvors nyanser studerade och blandade, träd möttes av dans och triangel (instrumentet).... och många fler redskap eller uttryckssätt. Många skratt och likt barnens sätt att möta sin omgivning oväntade möten mellan material och kropp....
Vad har stubben för röst? Varför finns inte trädet kvar? Hur längesedan var den ett träd? Hur såg trädet ut? Vem bor i den? Var några av frågorna en grupp ställde sig.

Grästuvegruppen hittade på namn till sin grästuva. "Hundäxing" eller "punkfrillegräs"! När de tittade i förstoringsglaset: "Det är häftigt! Man känner sig som en liten myra nästan."

onsdag 19 september 2018

I går var det dags för föreläsningen Att upprätta och arbeta med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandling- ett aktivt och levande arbete i vardagen


Detta svåra men så intressanta ämne...
Första delen pratade vi om vilka lagar och förordningar som styr vårt arbete med likabehandling och hur en kan upprätta, implementera och arbeta med en plan.
 Både FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen, och våra läroplaner är tydliga med att vi ska arbeta systematiskt med likabehandling.I Plan mor diskriminering och kränkande behandling ska detta ingå: Utifrån en kartläggning/undersökning på den egna enheten görs en analys av denna. Vi ska också ha med hur och vilka åtgärder vi planerar att arbeta med, för att motverka att diskriminering och kränkningar uppstår. Sista steget är att följa upp och utvärdera.
Förskolan ska också kontinuerligt arbeta med samt kontinuerligt dokumentera detta arbete med Aktiva Åtgärder. Aktiva åtgärder handlar om att främja barns lika rättigheter och att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet med aktiva åtgärder ska göras koppling till alla diskrimineringsgrunderna: Etnisk tillhörighet, Funktionsnedsättning (funktionsvariation), Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning och Ålder.

Del två fokuserar på hur vi kan omsätta allt detta i det praktiska arbetet i vardagen genom bl.a.: Förhållningssätt, Barn-Människosyn, Kunskap, Pedagogik, Observation & Reflektion, Miljö & Material, Litteratur, Barns delaktighet & Inflytande…

torsdag 13 september 2018

Terminens kurser om pedagogisk dokumentation har startat


   Igår träffades grupp 1 för en otroligt intensiv dag med många exempel på reflektion, erfarenhetsutbyte och fullt med utmanande tankar, det sprudlade om oss när vi höll på som bäst. Allt mellan hur vi konkret kan göra observationer, förhållningssätt som kan visa olika barn- och kunskapssyn i olika erbjudanden till barn samt fördjupade reflektioner om våra organisationer, såväl inre som yttre.... 


onsdag 22 augusti 2018

Och härmed startade höstens verksamhet
   I går i och med ett möte pedagogistorna i Norrköping startade hösten på Kreativt centrum. Lokalerna och programmet står redo för nya möten av förundran, pedagoger, material och utforskningsbara fenomen.

Pedagogistorna har i uppdrag att leda nätverk för förskolornas utvecklingspedagoger,  med ett innehåll som utifrån styrdokument och Norrköpings förskolors verksamhetsidé går ut på att reflektera tillsammans och stötta varandra att i egenskap av dessa roller arbeta med utveckling av förskolorna. Det finns också en uppdragsbeskrivning för utvecklingspedagoger i Norrköpings kommun, men våra uppdrag ser ändå ganska olika ut i hur vi arbetar med uppdraget. 

Vi reflekterade över hur det är att leda reflektioner och diskussioner i nätverksgrupp, vad utvärderingar från förra terminen visar att beakta framöver och vi planerade och administrerade kommande nätverksträffar. Ett utvecklingsområde är att reflektera mer hundraspråkligt. Här provade vi ett sätt att genom att först studera lavar, dess utseende, former, hur de känns; på ett uppdukat bord och hamna i egna tankar - ta oss in i tankar om ledarskapets positiva och utvecklingsbara delar. 
Att studera något noga, detaljerat individuellt kan hjälpa oss att sätta fokus i tankarna när inspiration och mångas erfarenheter väller över oss i såna här fruktbara möten. Då har vi några nedtecknade tankar att lyfta fram och reflektera över, alla kommer till tals och vi kan ta ansvar för innehållet tillsammans. Så kanske formade lavarnas former tankarna...

måndag 6 augusti 2018

Pedagogisk dokumentation - platser kvar


   Nu är vi tillbaka och snart drar höstens program igång. Föreläsningen "Pedagogisk dokumentation som verktyg för barns delaktighet i en reflekterande kultur och i ett projektinriktat arbetssätt" hålls vid det ena tillfället kvällstid och då det finns det några platser kvar:

28/8 17.30-20 -så skynda att boka!!
Anmälan görs av Norrköpings kommuns förskolechefer och till kreativtcentrum@norrkoping.se - först till kvarn

torsdag 14 juni 2018

Vidunderlig vallmo


   Måste bara visa!! Förra veckan hade skapandegrupperna vernissage och vi hade då en station där besökarna kunde prova att måla akvarell eller att lägga pärlor i en stor bild av vallmo. Visst blev det läckert! Bilden är i A3.

En kort presentation av vernissagen finns här .

Med detta önskar vi Trevlig sommar! 
På återseende i augusti.

fredag 1 juni 2018

"Vad är skedarna till för?? Servera små kompisar chips?


Några tankar från utvärderingar, som är beskrivande för workshopens förhållningssätt:

"Att använda sig av olika material, generellt sett "inne"-material ute i kombination med naturen gav uppgifterna ett intressant tillskott."
"En eftermiddag som gett möjligheter till upptäckarlust och utforskande.!
"Kul att tänka utanför boxen. Spännande material att utforska med som inte är så väntat. "
"Mycket givande! Mycket inspirerande! Nya infallsvinklar att ta med till barngruppen."
"Finns mycket att göra t ex med en murken gren."
"Intressant uppgift, svårare än jag trodde."
"Jag konstaterar att människans öga inte räcker för att se alla detaljer som finns i naturen, därför är det viktigt att använda olika redskap."


Reflektioner ifrån grupperna:
"Vi provade göra en oändlig spegel!"
"Tången var en oväntad utforskandepryl."
"Är stubben lättad över att ha blivit av med trädet eller har den fantomsmärtor?"
"När vi utforskat trädet en lång stund utan att direkt varit tysta, och tittar upp så sitter en ekorre en halvmeter upp och tittar på oss."
"Det finns en myrstig på trädet. Bor de uppe eller nere? När vi sätter dit ett hinder törs de inte gå över - kan behöva kissas på?"
"Det blev som vackra sommartavlor." (om spegelutforskandet)

onsdag 23 maj 2018

Höstens program


   Vet ni vad?? Det vankas sommar och semester. Och efter det vankas en ny termin. Och det betyder.......

NYTT PROGRAM UTE NU!
(klicka på ordet program ovan).

Norrköpings förskolechefer har tillgång till asnökningsblanketterna och gör alla ansökningarna. Senast 8/6 vill vi ha er ansökan för att kunna fördela och administrera det hela rättvist.

Lite nyheter finns, och de handlar bl a om digitalitet... Spännande, va??! Det tycker i alla fall vi, att få utforska området tillsammans med er. Ni kommer väl!?

tisdag 8 maj 2018

Lera II förra veckan byggde lägenheter....   Förra veckan var det dags för workshopen Lera II. Vi använde lerans egenskaper att gestalta just egenskaperna hårt, platt, böljande och håligt.... kan du se vilka egenskaper som gestaltas i de olika fotona?


Sedan gjorde vi också valfria installationer - många av en form med inspiration från keramikers verk på internet - (bildgoogla).
Vi provade att göra mandalas av lerformer tillsammans med naturmaterial och annat som byggde på färgkombinationer. 


Sist men inte minst gjorde vi möbler och saker till några små träfigurer. Det blev 2 rum och kök. 


Det vi har gjort idag blir lätt att starta med i morgon med våra barngrupper.... (till mandalas kan det förstås behöva samlas material först - men det är roligt arbete att göra med barnen.