Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 14 juni 2018

Vidunderlig vallmo


   Måste bara visa!! Förra veckan hade skapandegrupperna vernissage och vi hade då en station där besökarna kunde prova att måla akvarell eller att lägga pärlor i en stor bild av vallmo. Visst blev det läckert! Bilden är i A3.

En kort presentation av vernissagen finns här .

Med detta önskar vi Trevlig sommar! 
På återseende i augusti.

fredag 1 juni 2018

"Vad är skedarna till för?? Servera små kompisar chips?


Några tankar från utvärderingar, som är beskrivande för workshopens förhållningssätt:

"Att använda sig av olika material, generellt sett "inne"-material ute i kombination med naturen gav uppgifterna ett intressant tillskott."
"En eftermiddag som gett möjligheter till upptäckarlust och utforskande.!
"Kul att tänka utanför boxen. Spännande material att utforska med som inte är så väntat. "
"Mycket givande! Mycket inspirerande! Nya infallsvinklar att ta med till barngruppen."
"Finns mycket att göra t ex med en murken gren."
"Intressant uppgift, svårare än jag trodde."
"Jag konstaterar att människans öga inte räcker för att se alla detaljer som finns i naturen, därför är det viktigt att använda olika redskap."


Reflektioner ifrån grupperna:
"Vi provade göra en oändlig spegel!"
"Tången var en oväntad utforskandepryl."
"Är stubben lättad över att ha blivit av med trädet eller har den fantomsmärtor?"
"När vi utforskat trädet en lång stund utan att direkt varit tysta, och tittar upp så sitter en ekorre en halvmeter upp och tittar på oss."
"Det finns en myrstig på trädet. Bor de uppe eller nere? När vi sätter dit ett hinder törs de inte gå över - kan behöva kissas på?"
"Det blev som vackra sommartavlor." (om spegelutforskandet)

onsdag 23 maj 2018

Höstens program


   Vet ni vad?? Det vankas sommar och semester. Och efter det vankas en ny termin. Och det betyder.......

NYTT PROGRAM UTE NU!
(klicka på ordet program ovan).

Norrköpings förskolechefer har tillgång till asnökningsblanketterna och gör alla ansökningarna. Senast 8/6 vill vi ha er ansökan för att kunna fördela och administrera det hela rättvist.

Lite nyheter finns, och de handlar bl a om digitalitet... Spännande, va??! Det tycker i alla fall vi, att få utforska området tillsammans med er. Ni kommer väl!?

tisdag 8 maj 2018

Lera II förra veckan byggde lägenheter....   Förra veckan var det dags för workshopen Lera II. Vi använde lerans egenskaper att gestalta just egenskaperna hårt, platt, böljande och håligt.... kan du se vilka egenskaper som gestaltas i de olika fotona?


Sedan gjorde vi också valfria installationer - många av en form med inspiration från keramikers verk på internet - (bildgoogla).
Vi provade att göra mandalas av lerformer tillsammans med naturmaterial och annat som byggde på färgkombinationer. 


Sist men inte minst gjorde vi möbler och saker till några små träfigurer. Det blev 2 rum och kök. 


Det vi har gjort idag blir lätt att starta med i morgon med våra barngrupper.... (till mandalas kan det förstås behöva samlas material först - men det är roligt arbete att göra med barnen.

måndag 16 april 2018

Skapandegruppen är ute och cyklar??

Häromdagen var det återigen dags för skapandegrupperna att träffas. Vi provade snabba skisser av cyklar, schabloncykeln och andra cyklar. Nyttigt och svårt. Egentligen inget att göra med barnen eftersom de redan är bra på skissa och förenkla och de borde kanske inte bli tidspressade. men det kan vara bra för oss vuxna att träna att förenkla. Vi upplevde att ju mer medvetna om detaljer och perspektiv vi blev i processen i att skissa flera stycken - försvårade för oss...


Vi reflekterade över både våra erfarenheter av skissande/tecknande och av de processer barnen är inne i. Vi ser vikten i att erbjuda utmaningar i långa processer, möjligheter att kunna fortsätta på teckningar eller att prova igen, många gånger. En del kanske också behöver lite tid på sig att bli lockad och inspirerad.


Vi jobbade också med grafiska gestaltningar/mönster som verktyg för att få fram landskap till cyklarna att cykla runt i...

torsdag 5 april 2018

Projektinriktat arbetssätt-föreläsningen med Mia


   Nu under förmiddagen pågår Mias föreläsning som vi kallar "Projektinriktat arbete i praktiken - lyssnande, förhållningssätt, utforskande arbetssätt och meningsfullhet i lärandet med 1-3-åringar". 

Mia Råman har arbetat länge med de yngsta barnen och hon beskriver engagerat det vardagliga sjudandet i arbetet med demokrati, estetik och lärande. Vega, som avdelningen heter där Mia arbetar är ett bra exempel på hur ömsesidigt beroende pedagoger, barn, miljö, intressanta föremål och ting, material med kvailtet, relevanta utmaningar alla är av varandra i ett kollektivt arbete. Barnen får ta plats här, de här rättigheter att vara lärande subjekt i en demokratisk tillvaro. Projektinriktat arbete innebär arbete med kortare och längre processer, projekt och sidospår men vi lägger stor vikt vid att ge tid, rum och tillfällen till meningsfullhet och fördjupning kring processerna och motverkar slentrian eller lösryckta aktiviteter. Små barn behöver få återkomma till fenomen, upprepa eller rent av nappa på utmaningar när inspiration och motivation är som störst, inte bara när det inföll i en planering.

Mia beskriver det här med stor respekt och hennes föreläsning är vårt absolut mest attraktiva forum för pedagoger att ta del av i Kreativt Centrums utbud just nu. Därför har vi den här terminen förlagt den till 3 tillfällen, varav ett tillfälle är på kvällstid.


Det här är delar av Vegas aktuella processvägg. Vi använder dessa som en kommunikation och synliggörare av processerna i projekten. Barnen är delaktiga i att sätta upp spår av projektet och vi (både barn och vuxna) reflekterar ofta om innehållet vilket kan ge nya infallsvinklar till hur vi går vidare, tillsammans med andra verktyg vi använder i vårt projekterande.

onsdag 28 februari 2018

Skapande bas - grönsaker & gröna saker


   Vi studerade grönsaker i workshopen förra veckan. Jag valde det svåraste som utmaning till oss, att träna på att blanda grönt. Vi gjorde enligt "recept" och enligt konstens alla regler kring att försöka blanda så många nyanser som möjligt. Någon grupp fixade ett 20-tal och en annan ett 80-tal. 


Sen provade vi något nytt och något nyttigt... Både vi vuxna och barn kan behöva träna på att skissa och vad det egentligen betyder - att dra lösa, många, opreciserade streck och linjer i former....

Och något som faktiskt blir mer unikt, mindre prestationsfullt och mer likt barnens opretentiösa och självklara sätt att teckna på - är att som vuxen blunda och teckna av fatet med grönsaken på. Viktigt blir att hålla ritkolet kvar mot papperet så jag inte tappar bort mig för tidigt. och det bjuder ju på skratt också för när jag sitter där och blundar har jag ju ingen aning om ens var kanten på papperet är....


Någon blev faktiskt mer nöjd än med skissen när vi fick titta! 

Förra veckans föreläsning om arbetet med likabehandlingsplanen   Kanske är det dags att byta namn på föreläsningen, så att det är juridiskt riktigt, till: Att upprätta och arbeta med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandling- ett aktivt och levande arbete i vardagen

Här bjuder vi på en del av innehållet: 
Huvudfrågan handlar om hur vi kan få till ett levande värdegrunds-/likabehandlingsarbete i ivardagen?

*Tankar kring hur vi kan få till en levande praktik där värdegrunden ständigt är i fokus för reflektion i allt vårt arbete, kopplat till praktik/exempel och forskning
*Frågor för reflektion
*Diskrimineringsgrunderna
*Diskutera genus och värdegrundsfrågorna utifrån kunskaper som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och inte utifrån personliga uppfattningar
*Hur få med alla kollegor i tankar och arbetet – men också vikten av att vi har med barnen på ett aktivt sätt – göra dom medvetna och mer delaktiga. Barn måste veta vad vi arbetar med, hur och varför och få vara med och påverka.
*Vi måste kritiskt våga granska oss själva och varandra – vara varandras ”fiffiga kompisar”
*Att sätta fokus på delaktighet blir ett sätt att undersöka föreställningar om vad barn och vuxna får göra, vad de kan påverka, vad de tillåts tycka och tänka kring, vems idéer som tillåts bidra till förändringar och vilka möjligheter de har till motstånd.
*Delaktighet innebär möjligheter att aktivt vara med och skapa relationer och normer i, och påverka ramarna kring en pedagogisk verksamhet
*Vi måste också våga prata mycket mer med våra barn om olika samhällsfenomen. Om vi skyddar barnen från en värld de är en del av så sviker vi våra barn genom att inte ta dom på allvar och med respekt. Vi behöver diskutera saker som har med stereotyper och/eller social orättvisa att göra tillsammans med barn för att ge dom så många verktyg som möjligt att kunna hantera och bemöta situationer som är kränkande eller diskriminerande.

Bettan, genuspedagog Svanen och Kreativt Centrum

torsdag 15 februari 2018

Ljusbords-vårblommor
   Igår var det workshop kring ljusborden! I bilden ovan är det en inledande bild på delar av det deltagarna mötte, många uppdukade möjligheter på material och utmaningar. 

Vi jobbade med formspråket i silhuetter och berättande.
Sedan är det viktigt att vi inte glömmer ljusbordens ursprung - att användas av t ex arkitekter som bl a ritbord och sammansättande av visuella, grafiska lösningar. Till exempel skissande. Vi övade därför att skissa med blyerts på smörgåspapper - att skissa, löst med många oprecisa linjer och med mycket stora (förstorade) former övar formgestaltande och detta möjliggör att vi kommer bort från prestationskrav - en teckning är bara vackrare om den innehåller fler linjer! Både vuxna och barn behöver öva skissteknik! Skissa mera, vet ja!

Vi hade tema vår-blommor och skapade med hjälp av olika material, tekniker och inspiration dessa blommor. Se bara hur vackra dessa blommor blev. Känner du igen krokus, pärlhyacint, påskliljan, papegojtulpanen och snödroppen? 

Med grafiska material samt pappersremsor i svart
Att teckna med hjälp av ler-korvar

Via måleri med croma-färg


Måleri och teckning med akvarelltekniker

Silkespapper, garn och tapetklister

Mosaik-konstruktioner
Sen har jag inte kunnat låta bli att kombinera på fler sätt, som t ex efter blomma:Snödroppen som är lite färgfattig fick i akvarell hitta på en fantasifärg...
torsdag 25 januari 2018

Pedagogisk dokumentations-kurs

   Idag har vi haft första tillfället i kursen för grupp 1. Huvudsakligen handlar kursen om att på olika sätt träna att reflektera. Här övar vi på att hamna i kollegial reflektion, för att vara många som tänker om lärandesituationer med barnen, vilket ger en bredare och mer rättvis blick på barnens lärande. Men också som redskap i att utveckla verksamhet och lärmiljö. Det är ett ömsesidigt beroende. Vi behöver varandra, vi behöver barnen och ett undersökande arbetssätt. 

Att ta vara på det lilla, att märkvärdiggöra det som sker i förskolans vardag.
Pedagogisk dokumentation hjälper oss att göra medvetna val och det blir en demokratisk röst för, kring och tillsammans med barnen.

Lite reflektioner från idag:
"Hur reflekterande är vi egentligen?"
"Hur delaktiga kan barnen bli för att äga sin vardag?"
"Hur och på vilket sätt kan barn och vuxna tillsammans hitta nya vägar med hjälp av en processvägg?"
"Ska pedagogisk dokumentation vara ett lärande eller är det utforskande?"