Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 11 februari 2014

Att mötas för inspiration och reflektion

   Vi tänker att en viktig förutsättning för ett bra arbete med barnen är att vara förberedd. Att inte bara ha en planering utan faktiskt ha en baskunskap om material, att ha provat, känt, misslyckats eller diskuterat innan man iscensätter vad det nu än må vara. Att möta varandra över gränser mellan enheter och stadsdelar och dela erfarenheter, reflektera tillsammans, prova och låta sig inspireras är meningsfullt. Många som har varit här har återkopplat med att de har blivit påfyllda med inspiration, energi och handlingskraft att iscensätta eller återuppta arbeten i barngruppen.

Tack för alla goda möten! Vi ser fram emot alla kommande träffar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar