Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 27 februari 2014

Vad händer i nätverket för kvalitetstjänster?   Förra veckan träffades det nätverk som utgörs av pedagoger som har minst halvtid som kvalitetstjänster av olika slag. Utvecklingsledare, pedagogistor, ateljeristor, bildlärare, mentorer, matematikutvecklare, handledare och många fler benämningar kan finnas. Från många olika enheter i olika delar av Norrköpings kommun, där man valt att satsa på detta som kvalitetssäkrande idé.

I nätverket diskuterades det bl a  kring hur olika verksamheter arbetar med utveckling, vi är i en uppstartsfas av nätverkandet så vi arbetar med olika slags inventeringar. Vi hade alla med oss varsitt foto av hur det ser ut när vi är i våra roller i våra organisationer/sammanhang.

Det är intressant att utbyta tankar om vad som är framgångsfaktorer för arbetet med kvalitetstjänster i våra enheter, det finns inte någon färdig plan för hur användandet av en sådan här tjänst kan och bör se ut. Varje enhet behöver utveckla sin verksamhet och organisation utifrån sina behov och ställningstaganden. Hur kan vi vara ett redskap för att bedriva utveckling? Hur ser legitimitet och utvecklingsmotivation ut i verksamheterna?  Vilka ställningstaganden behöver enheter göra för att arbeta med utveckling?

Frågorna är många och det är spännande att snurra runt i möjlighetstänk och utvecklingspotentialer....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar