Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 28 mars 2014

Föreläsning om Genus, jämställdhet och värdegrundsarbete

  I början av veckan höll Bettan Olsson, Genuspedagog en föreläsning kring grunderna i jämställdhet och genus (värdegrundsarbete) utifrån forskning och teorier. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en demokratifråga. Jämställdhet är inte att vara lika, men att ha lika värde. Våra styrdokument kring ämnet är bl a Barnkonventionen, Lpfö-98 rev 2010, Skollagen och Norrköpings kommuns uppdragsplan. I de samtal vi hade vid föreläsningen pratade vi en hel del om våra normer. Vad kan normer vara? Vi bör utveckla ett normkritiskt förhållningssätt och i det granska oss själva och våra verksamheter. Och i det krävs förstås både mod och ödmjukhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar