Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

måndag 17 mars 2014

Workshop om Härskartekniker

   I tisdags var det dags för workshop i härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Härskartekniker är ett fenomen och ett begrepp myntat av Berit Ås, norsk socialpsykolog. Härskartekniker är metoder för att behålla eller skaffa sig negativ maktöver andra människor eller sätt att hävda sigsjälv genom att förtrycka andra individer. Berit Ås definierade fem tekniker från början, som hon kallade osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam. Senare har hon även definierat objektifiering och hot och våld.I workshopen gick vi först gemensamt  igenom alla härskar-, bekräftarteknikerna samt motstrategier och diskuterade våra egna upplevelser av dessa. Vi pratade mycket om vikten av att vi pedagoger hjälper varandra att upptäcka när vi gör/säger något som kan uppfattas som en härskarteknik. Vikten av att vi har ett öppet klimat i våra personalgrupper - vi är våra egna verktyg. 

Därefter delade vi in oss i grupper där varje grupp arbetade fram ett litet rollspel utifrån de två härskartekniker grupperna fått sig tilldelade. Det blev många igenkännande skratt och givande diskussioner. Att "göra med kroppen" gör att en på ett mycket tydligare sätt upplever det aktuella ämnet, än om en "bara lyssnar". "Att lära med kroppen gör att det fastnar i knoppen" gäller både barn och vuxna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar