Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 27 maj 2014

Välkomna på Öppet Hus 16/6 kl 12-16.30

Kreativt Centrum har nu varit igång sedan september 2013 med en verksamhet för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. En mötesplats för utveckling av meningsfullt helhetstänk i pedagogisk verksamhet. Programmet för varje termin innehåller workshops och föreläsningar samt nätverk kring utveckling av kreativa miljöer, förhållningssätt och barnsyn, pedagogisk dokumentation, projekt- och processinriktat arbete, skapande och bildpedagogik, genus- och jämställdhet samt litteratur- och språkpedagogisk medvetenhet.

 Nu kan du som arbetar inom t ex förskoleklass, fritidshem, grund- eller särskola samt förskola (men ännu ej fått möjlighet att ta del av programutbudet) i Norrköpings kommun komma på öppet hus. Du kommer kunna få ta del av inspiration, litteratur, kreativa material, dokumentationer, estetik, prova något praktiskt och träffa oss som arbetar här.


 

Välkomna!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar