Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 11 juni 2014

Nätverket för kvalitetstjänster reflekterar kring vad reflektion kan vara...

 Vi nätverksdeltagare blir fler och fler vilket väl signalerar att mycket utveckling bedrivs i Norrköping. I går träffades vi och plockade upp tankar från en förmiddag med Harold Göthson i maj och reflekterade kring kapitlet Pedagogista i boken Om värden och omvärlden av Marie-Anne Colliander m fl. 
Här är lite av dagens reflektioner:
Vilken skillnad gör det om vi använder begreppen t ex värdegrund eller värdelyktor i vårt pedagogiska arbete? 
Värdeord eller vision? - hur kan vi bäst värna om vår verksamhetsidé och hur vi håller värdena levande? Att omförhandla värdeorden så att pedagogiken är i rörelse är viktigt.


Reflektion handlar om att analysera framgångsfaktorer och motgångsfaktorer, som leder till pedagogiska konsekvenser.

Vi tänkte kring hur några av oss har gått från att vara kollega med pedagoger till att handleda/leda reflektion med dem - finns det risker i att vi är känslomässigt involverade i barnen/familjerna, i det pedagogiska arbetet, i miljön o s v?


Inflytande och delaktighet är viktigt i alla led, för barn, pedagog och utvecklingsledare, för att få till en reflektionskultur i den pedagogiska vardagen. Om det inte finns är risken att utvecklingsarbetet implementeras uppifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar