Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 25 september 2014

Bland vackra reliefer och gestaltade av begreppet hållbar utveckling


Vi jobbade också med relief i negativ och positiv form.

   Leran är ett meningsfullt redskap eller verktyg för uttryck. Hade utmaningen i att gestalta varit till barn kan det ha varit inspirerande att låta barnen gestalta någon för dem välkänd saga eller något de upplevt. Vi behövde en vuxenutmaning när vi tränade så vi fick träna på att gestalta ett begrepp: hållbar utveckling. Många gånger har barnen dock lättare för att klura ut sätt att gestalta det som tycks omöjligt.Så här såg det ut - grupper fick olika former av lera att använda, en rejäl lerklump, en låda med byggklossar och en låda med lerkorvar.

Om du behöver forma eller slå ihop större mängder lera/stor klump - kan det vara bra att släppa ner klumpen eller forma den mot platta nere på golvet, stadigt, ger mer kraft och ofta mindre buller än på bordet.

Olika format på leran visar gestaltande av Hållbar utveckling-begreppet.

Några nya insikter som blev för en del var att faktiskt erbjuda leran i olika format ibland och att om man hittar en gammal, stenhård klump lera i någon vrå så ska man inte kasta, utan blöta upp den..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar