Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 22 oktober 2014

Att arbeta projektinriktat i praktiken

   I dag var första gången som denna föreläsning gick av stapeln. Många hade sökt plats på denna, så man förstår att många tänker om frågan som en utvecklingsbar och intressant möjlighet. Men ack, så svår. För hur får man till ett lyssnande förhållningssätt, ett utforskande arbetssätt och meningsfullhet i lärandet med 3-5 åringar? Att arbeta processinriktat med vardagsgörande, ta tillvara varenda fluga som surrar förbi, driva vidare och fördjupa projekt som har en röd tråd och dessutom dokumentera verksamheten....


Barnens delaktighet är en förutsättning, lyssnandets kraft en annan och kollegial reflektion, som gör att vi utmanar våra invanda tankar och att vi med hjälp av observationer kan ta riktning framåt är otroligt viktigt. Att se till att ha omsorg kring allt omkring oss, utforma attraktiva erbjudanden och ha förmågan att organisera ett lyssnande på 20 barns röster samtidigt. Eller, som Ann Åberg brukar säga "att försöka lyssna till det som försöker göra sig hört..."

En av flera reflektioner vi gjorde tillsammans var att när vi blir medforskande blir arbetet roligare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar