Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 3 oktober 2014

Workshop för pedagoger som arbetar med de yngsta barnen


   Jag slår ett slag för vackra, naturliga material. Att erbjuda barnen seriösa teckningsredskap och tillfällen, (att inte tecknande bara sker i det fria) när vi inte är närvarande pedagoger som medforskar, studerar och utmanar barnen. Att vi lockar barnen till noggrant tecknande, med omsorg och estetik. Att bjuda in barnen till det vackra, att ta ansvar för att processerna blir estetiska och att barnen får förundras och utvecklas. Och att vi tar hand om processerna, följer upp och höjer värdet och medvetenheten hos barnen om deras förmågor och möjligheter i dessa uttryck.


Det enkla har vi alla tillgång till, och det blir många gånger det vackra - Om vi visar lite omsorg...
Dagens workshop gick i höstens färger och naturmaterialets närvaro i aktiviteterna och i miljön bidrar med en stor dos estetik och gör att det vi gör blir levande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar