Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 22 januari 2015

Ljusbord - att hjälp barnen att fantisera och associera...


   Det finns förstås färdigt material att köpa, men vi måste lika mycket samla återvinningsmaterial och använda annat material som går att använda till många olika ändamål (börja tänka i andra, mer kreativa banor). Sedan måste vi hjälpa barnen att använda material symboliskt, att fantisera, leka och bygga upp scenarier på den arena som ljusbordet kan bli. Det får inte bli ett slentrianmässigt strögöra, utan vi måste ta ansvar för att material byts ut, är attraktivt eller spännande, fantasifullt och att aktiviteter påbörjas.

Siluetternas möjligheter!!!! Fabrik och figurer som möts..... 


Skoaffär, skogen, under jorden samt en förskola blev det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar