Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 21 januari 2015

Skapandegrupp - en långsiktig satsning på era egna förskolor

   Vi har hört att det är värdefullt för er att flera pedagoger från samma arbetslag kan få möjligheten att gå på samma workshopar, över tid, så vi har sett till att de finns över flera terminer. Men för att bygga upp mer kontinuitet i skapande, som så många med oss delar värdet av att bygga verksamhetens innehåll och meningsskapande på, gör vi nu en mer långsiktig satsning.

Att teckna utan att titta är väldigt svårt, men nyttigt. Att känna formen och tänka sig hur en insekt ser ut... Sedan tittade vi, studerade vi hur dessa ser ut. 


Nu träffades gruppen för första gången och jobbade med presentationer. Och insekter. Tanken är ju att bygga vidare på Skapande bas och att ge många tänkbara redskap för att projektera ett innehåll via skapandet. Att göra ett ämne på många olika sätt och med flera olika material ringar in, fördjupar och skapar mening. Vi får många olika verktyg och olika uttryckssätt och till och med material passar oss olika bra. Vi behöver prova många så att vi inte bara jobbar vidare med något material vi redan är säkra på. Precis som för barnen.
Vi hade från Kreativt Centrums sida två kriterier till enheterna för att få ha med en representant, att enheten inte har tillgång ateljerista, för då pågår antagligen liknande intern fortbildning redan, samt att enhetens chef deltar i chefsnätverket för att vara i samma utvecklingsfrågor.
Förväntningarna som gruppen har inför ett kommande långsiktigt samarbete är att dels träna upp sig, vässa sig själv med lite mer fördjupade kunskaper om material och i att driva skapandearbetet på enheterna med inspiration och konkreta tips.
Gruppen jobbade processinriktat med insekter. Att luppa, titta i USB-mikroskop, stereolupp och att teckna på olika sätt. Nästa gång för gruppen är i mars, två halvdagar och tills dess kommer vi prova en aktivitet med barn och läsa en text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar