Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 5 februari 2015

Ny föreläsning om kränkningar


   Nytt för den här terminen är den föreläsning som Bettan Olsson Thunberg, genuspedagog på Svanen tillsammans med Stephan Andersson, barn- och elevombud Norrköpings kommun har med titeln "Arbete med kränkningar i förskolan - normer som verktyg".

Vi måste utgå från läroplanen i vårt arbete, arbeta i demokratiska arbetsformer och främja aktningen för människans egenart. Vi arbetar med hela gruppen, inte bara det enskilda barnet.
Läroplanen är ett komplext uppdrag!

Jargong bildar klimat. Hur är de jargonger vi ingår i? Var går gränser till kränkningar för olika personer? Hur ser det ut i olika sammanhang t ex idrottsvärlden?

När barn t ex inte har fått värdighet hemifrån måste vi i förskolan GE barnet det. Vi måste hela tiden visa barnen att vi tar dem på allvar - ge dem tron på att de blir lyssnade på, det är extra viktigt att vi börjar i förskolan. Barnen ska hela tiden göra det de inte kan, vilket kräver en trygghet.

Vid tankar om kränkningar i förskolan är det bra att känna efter själv - hur skulle jag känna om jag var barnet i den aktuella situationen?

Fler filmer och exempel kan du hitta på:
www.umo.se
http://www.ur.se/Produkter/167300-Mitt-kon-och-jag
http://www.mfd.se/tillganglighet/gor-tillgangligt/funktionsnedsattning-och-tillganglighet/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar