Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 25 februari 2015

Workshop Härskartekniker


   Tillsammans gick vi igenom härskartekniker, bekräftartekniker och motstrategier och kopplade dessa till våra egna upplevelser och erfarenheter.
Efter genomgången arbetades det i grupper om 3. Varje grupp fick två olika härskartekniker, som de skulle hitta på ett rollspel omkring och sen visa för övriga gruppen som skulle diskutera sig fram till vilken av de olika härskarteknikerna som framfördes. Om de kunde skulle de också få med bekräftartekniker och motstrategier i rollspelet. 

Många tankar väcktes i grupparbetet och det blev många diskussioner och erfarenhetsutbyten. Svårt men nyttigt och roligt!
Flertalet tyckte att det var bra att få till sig bekräftarteknikerna då det ofta är svårt att veta hur en på ett bra sätt kan bemöta olika härskartekniker.

En av deltagarna uttryckte det så här:
”Nyttigt med workshop. Det öppnade upp för diskussioner samtidigt som en, i rollspelet, kunde uppleva känslan av att vara utsatt/utsätta någon.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar