Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

måndag 23 februari 2015

Ytterligare föreläsning om likabehandling
   En blir förundrad över att samma föreläsning kan skapa så olika diskussioner....

Förra veckan var samtalen mestadels inriktade på förhållningssätt och barnsyn

Denna vecka hamnade vi i hur arbetet med att upprättandet av Plan för diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan ska se ut, strukturen på planen och hur kartläggningar ska gå till.


Det är spännande att som föredragshållare få ta del av alla 
dessa tankar/funderingar och det olika fokus och vändningar diskussionerna tar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar