Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 10 mars 2015

Föreläsning Grund i genus/jämställdhet och värdegrundsarbetet

I förra veckan hölls denna föreläsning av Bettan, genuspedagog på Svanen.


”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkar uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån könsstereotypa könsroller”.

Så står det i kapitel 1 ; Förskolans värdegrund och uppdrag, läroplan för förskolan

(Lpfö-98 rev.2010)


För att leva upp till vårt uppdrag behöver vi ha kunskap om hur vi ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller. Vad vi har för föreställningar, var och en av oss, och arbeta med dessa för att inte överföra dessa föreställningar till våra barn, och hur vi kan arbeta för att bredda våra barns möjligheter att få tillgång till och pröva så många saker som möjligt. Vi behöver förstå vilka samhällsstrukturer om finns och hur de påverkar oss – och således också vårt arbete i förskolan.
Vi behöver också ge våra barn många olika narrativa bilder om hur det ser ut i världen både gällande etnicitet, kulturer, familjekonstellationer, djur och natur...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar