Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 12 mars 2015

Pedagogisk dokumentation som navet i hjulet som får verksamheten att rulla....

   Ja, förhoppningsvis får vi till det så, att den spelar denna avgörande roll.

Det är ju roligt att försöka förstå vad barnen tänker och lär. Och om vi lägger oss till med ett reflekterande förhållningssätt, ger det vi ser betydelse och låter det hjälpa oss välja väg utifrån barnens intressanta frågor, förundringar och finurligheter så rullar verksamheten vidare med ett reellt inflytande för barnen.


Tidigare kan pedagogisk dokumentation uppfattas som något som enbart pedagoger i Reggio Emilia och svenska, Reggio-inspirerade förskolor arbetat med, men nu är det allas uppdrag i den svenska förskolan enligt den reviderade läroplanen. Svårt, varför det? För att det inte är en metod eller kan användas från en mall, utan kräver av oss en barnsyn och kunskapssyn som innebär ett närmare, noggrannare lyssnande på barnen, ger dem mer inflytande och att vi tillämpar en reflekterande hållning. Vilket också betyder att vi behöver vandra runt i ovisshet eftersom vi inte vet exakt vart våra projektarbeten och andra arbeten är på väg, eftersom vi reflekterar tillsammans med kollegor och barn under arbetets gång, får syn på avgörande vägval och provar oss fram. Ett arbete som kräver mod, god hörstyrka, nyfikenhet och medforskande.

Hur börjar vi? Förundras! Det går inte att jobba kvalitetsmässigt med barn utan att förundras och märkvärdiggöra. Börja med det. Titta på hur barnen gör sitt undersökande, lärande och utforskande (som de håller på med hela tiden, inte bara i planerade, vuxenstyrda aktiviteter - barn projekterar hela tiden, deras lärande tar inte rast).

Det här var lite innehåll ur föreläsningen som vi gemensamt utvärderade egentligen behöver vara längre och kanske ständigt pågående........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar