Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 26 augusti 2015

Skapande bas - utforskande av frukter


   Terminens första workshop har nu i förmiddags varit och vi hade projektinriktat och utforskande arbete kring frukter. Att titta nära och noggrant är viktigt, att låta processer ta tid och att undersöka på många olika sätt, med olika sinnen. Att studera färg och form ur olika vinklingar och genom att blanda nyanser är nyttigt och allt vi gör lägger till något till vår samlade bild av det vi studerar.


 Barn har ofta bättre förmåga än oss vuxna att gå i relation med icke levande ting och subjektifiera dem - kanske för att det blir lättare och roligare då. Empatiskapa och bli nyfikna på det vi inte direkt har svar på, det mer filosofiska och det fantasifulla såsom "Vad ska du med alla dina små svarta kärnor till, kiwi?" eller "Varför är det så trångt innanför ditt skal, granatäpplet?"
De två högra bilderna är knoppen på apelsinen, den i mitten är ett foto genom USB-mikroskop..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar