Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 29 september 2015

Lerworkshopsdagar


   Onsdag och torsdag förra veckan hade vi workshop kring att arbeta med lera.

Att leva med leran som vän, som ett förhållningssätt i vardagen, att ge den omsorg, se till att den är mjuk och smidig och blöta upp den då den torkat. Helst och gärna tillsammans med barnen. En nogsam konst, men ack så värdefull när vi får igång samtal, fantasi, associationer , lek, sinnlighet och formande. Lärandet och lerans uttryck spänner inom stora områden; meningsfullhet, livet, matematik, språk, kemi, form, sinnlighet och egentligen allt. Leran kan användas till så mycket. 
Vi gjorde bokstäver, först en känd, sedan en icke känd sådan. 


Vi fick också en utmaning att i grupp med olika presenterade former av lera göra ett avbildande av en amöbaliknande bild (Ernst Haeckel - bildgoogla gärna).


Torsdagens grupp gjorde frökapslar av vallmo. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar