Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 13 november 2015

Ny workshop om normer

  I tisdags hade Bettan en ny workshop som vi kallar Att få syn på och utmana några av våra normer genom film och diskussion.


Normkritiskt perspektiv leder till ett normkreativt arbete.
Normkritisk pedagogik är ett nytt begrepp som skapats i Sverige baserat på Kevin Kumashiros teorier. År 2009 kom Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Där lyftes vikten av att byta perspektiv från toleranspedagogik

till Normkritisk pedagogik för att motverka diskrimineringar, trakasserier och kränkningar.

Med ett toleransperspektiv delas människor in i ”vi” och ”dem”. Till exempel ”vi ”som ska tolerera ”invandrarna” de ”homosexuella”, ”det är ju synd om dem” och så vidare.
Problemet med toleranspedagogik är att uppdelningen i ”vi” och ”dem” förstärks, samt att normen ”vi” får makten att tolerera ”de andra”.
Problemet med toleranspedagogik är att uppdelningen i ”vi” och ”dem” förstärks, samt att normen ”vi” får makten att tolerera ”de andra”.

Toleranspedagogik osynliggör makten och normerna. De som ingår i gruppen ”vi” tar sig rätten att bestämma över andra människors rättigheter och handlingsutrymme.
Det är därför viktigt att vi byter perspektiv och börjar synliggöra normer och vilken status och makt som medföljer. Vi tittade på flera filmer och diskuterade i mindre grupper utifrån frågeställningar om filmerna. Det blev mycket diskussioner och reflektioner kring oss själva, våra arbetslag och våra enheter.
-          Tänk på hur mycket personer/grupper som ”står utanför” normen får kämpa jämfört med de som tillhör normen.
-          Hur olika får en vara?
-          Så snabba vi är på att stoppa in människor i ”fack”!
-          Vilket mod den chef har som kommer att anställa exempelvis en transperson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar