Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 5 november 2015

Workshop Projektinriktat arbetssätt med estetik och hundraspråklighet som verktyg

   Förra veckan sågs vi här i en splitterny workshop. En workshop med budskapet kring den nogsamma omsorgen kring harmoni, estetik, de hundra språken och dess teorier. Kring vikten av att lägga stor möda vid att se till och ta ansvar för att barnens arbeten värderas högt, blir välarbetade med stor estetisk kvalitet. De förutsättningar vi kan bädda med för detta och några exempel iatt arbeta projektinriktat med sidospår i sådant som barnen visar vägen till, eller att ha estetiken som röd tråd och aktivator av lärande i våra längre projekt.

Fantasi och estetik som aktivator av lärande....
Kroppen intresserar många barn som vuxna att tänka kring 

Arbete med stationer som bildar helheter i projekt berikar...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar