Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 24 februari 2016

Lera - mer förhållningssätt än vackra skålar!!

   Igår höll vi ler-workshopen igen. Leran överraskar oss, om och om igen, men den är härlig och underbar OM. Om vi har skött om den enligt konstens alla regler och helst att vi inte gör det åtskilt från barnen utan som en del av vardagen tillsammans. Att låta barnen få vara med och uppleva hela lerans livscykel (som är oändlig - OM!) och måna om leran som ett fantastiskt föränderligt redskap för våra uttryck. Använd leran som lekfullt gestaltande och börja inte jobba resultatinriktat med t ex skålar eller saker att bränna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar