Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 11 februari 2016

Nya pedagogisk dokumentationsgrupp är igång

   Nu har båda terminens grupper i grundkursen för pedagogisk Dokumentation träffats. Vi reflekterar kring vad pedagogisk dokumentation kan vara och bli.
Vi reflekterade kring att det är en stor fråga för hur vi har det med/i våra organisationer. Vilka områden prioriteras? Hur kan vi bädda för en reflekterande kultur som utgår från barnen och deras uttryck, intressen, tankar och göranden? Att lämna finplaneringar och vara på ofast mark för att få syn på barnens projekterande? 

Viktigt är att processarbete får ta tid, barnen är hos oss många terminer och vi behöver långa processer. Vi behöver få förståelse för att den kollegiala reflektionen är nödvändig i ett kollegialt arbete i en reflektionskultur.

Att träna oss i att vara observerande och reflekterande är nyttigt och ger mer fördjupade, specifika och narrativa berättelser om barnens lärsituationer. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar