Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 23 februari 2016

Skapandegruppen - om ateljén som förhållningssätt

   Vi träffades i skapandegruppen, som är representanter från varje chef i chefsnätverket, så vi är från spridda delar av Norrköping. 

Vi arbetade worskhop-aktigt med ateljébegreppet. Ateljé är nog inte bara en plats, utan mer ett förhållningssätt och ett ställningstagande för vad vi vill med vår verksamhet. Ateljéverksamhet borde vara tillgängligt hela dagen, och ÄR ämnesövergripande arbetssätt.


Vi laborerade med om det går att skissa på en drömateljé för en viss ålder och vi tittade på varandras goda exempel, men också utvecklingsområden. Vad är inspiration? Vad är harmoni för dig? För mig? Hur kan vi utforma hyllor och ateljéer som är rika, tilltalar alla och är tillgängligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar