Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 26 maj 2016

Savoy- skepp o´hoj -Do you speak kålish?


Att gå i nära relation med tingen vi studerar blir avgörande för utforskandet - att det blir en äkta nyfikenhet
   I går var det workshopsdags och vi hade workshopen "Projektinriktat arbetssätt med estetik och hundraspråklighet som verktyg" på både för- och eftermiddag.

Här bjuder vi på lite foton och reflektioner från träffarna, som bjöd på en samverkan mellan förnuft och fantasi, att studera ting i verkligheten, men att även lägga till att fantisera fram empatiska berättelser om kålen och dess liv.
Associationer, poesi och några av de andra hundra språken provades

Naturmaterial är tacksamt att arbeta med, naturen bjuder mycket estetik och empati.
Vi jobbade med de organ vi tänker att kål kan behöva, såsom t ex essencespridare och näringsorgan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar