Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

måndag 9 maj 2016

Skapandegruppen goes vårystra utomhus

   Då sågs vi igen i Skapandegruppen förra veckan. Denna sköna majdag passade vi på att skapa utomhus. Vi reflekterade över vilka vi arbetar med respektive inte arbetar med av alla de hundra språken. Här arbetar vi förstås olika men om vi skulle blanda oss mer rörligt skulle alla få lite av allt...


Vi arbetade med att avbilda vitsippor. Nu blev det sådär vackert med och bland sipporna att det nästan gör ont. Suck. Sedan fick vi i grupp ett svart papper med ett runt hål i att lägga på en plats där både brunt och grönt finns. Sedan skulle vi avbilda det som syntes i hålet, blanda temperafärger till rätt nyans (grönt fanns inte som färdig färg och av brunt fanns bara en stark rödbrun). Nyttigt men svårt.
Sedan fick grupperna i uppgift att ta fram ett citat och gestalta med naturen, spaghettistrån och färgpulver.
Från överst vänster (2 foton):
"Genom att se och träna så många uttryckssätt som möjligt får barnet "simma i sin personlighet" och får tilltro till sin förmåga."
Den översta högra bilden:
"Pedagogernas ansvar att tolka barnets kommunikationssätt. Därigenom upptäcker vi att varje barn har sin egen individuella tajming och strategier för att lära."
Den nedre vänstra:
"Men hjärnan är också präglad av alla möten vi haft med andra, så man kan faktiskt säga att vi är gjorda av varandra."
Den nedre mellersta:
"Genom att se och träna så många uttryckssätt som möjligt får barnet "simma i sin personlighet" och får tilltro till sin förmåga."
Den nedre högra:
"Vi måste skapa mening i de flöden av intryck som omger oss."


"Fakta och fantasi hör samman, inga fantasier utan fakta och tvärtom. Eller är fantasin faktisk och fakta fantastiskt?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar