Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 10 augusti 2016

Hållbar Framtid med Kreativt Centrum   Eftersom många av oss delar en oro för framtiden och vill göra vad vi kan för att spara på vår jord till kommande generationer lägger vi från och med nu en hel del fokus på just Hållbar Framtid. Vi har under Reggio Emilia Institutets nätverk tagit på oss att starta nätverk kring vad vi kan göra och hur vi kan inspirera varandra att göra vad vi kan och förenas kring hoppet och möjligheterna. Kontaktperson för nätverkandet är Christina Häll Isaksson:  christina.hallisaksson@edu.norrkoping.se

I alla våra forum försöker vi att extra understryka fokuset och det ligger i linje med samtliga programpunkter. Till exempel är lera ett bra material, som vi kan byta bort en del mindre bra material mot, ett naturmaterial som håller i all evighet och som pratar alla ämnens språk - är lika mycket matematik som språk som teknik som filosofi som kemi som formskapande. Som kan vara alla ämnesområden samtidigt och därför förbinder kunskapandet och blir meningsfullt. Likabehandling, jämställdhet samt normkritiskt förhållningssätt är en mycket bra ingrediens att utveckla för vår sociala kommande situation och här finns mycket livsviktigt arbete att göra.
Att arbeta med projekt som ligger nära naturen är oftast det mest lyckosamma, då det går att undersöka, att kippa efter andan över estetiken och ger barnen möjlighet att visa upp sin empatiska blick.

Välkommen till kreativt Centrum och hösten 2016 - tillsammans kan vi göra skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar