Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

tisdag 20 december 2016

Skapandegruppens träff häromsistens var STRUKTURerad...   Vi fortsatte arbeta med våra träföremål som är olika barkbitar, träbitar, pinnar, grenar... och deras respektive strukturer. Vi har tidigare ritat och målat med utgångspunkt i dessa strukturer och tittat nära och fotat med USB-mikroskopet. Nu arbetade vi med leran och dess möjligheter till gestaltning strukturerna. För att verkligen sätta oss i stämning och göra oss känsliga för strukturer med olika sinnen, startade vi med en känselövning som gick ut på att känna på olika föremål i  lådor, utan att titta. 


Sedan jobbade vi med gestaltning i grupp av strukturernas rörelser och ljud, vilket förstås gav upphov till en del humor och värme, men grupperna var oerhört bra på detta, att med stor seriositet visa sina reflektioner i gestaltande form av rörelser och ljud. och så avslutade vi vår träff med att reflektera över delar av boken Spindelblomman - små barn undersöker och finner samband - från Skarpnäck i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar