Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 25 januari 2017

Ljusbord - för långa koncentrationer istället för tidsfördriv...


   Det är viktigt att vi inte använder ljusbordet som en stunds förströelse utan bäddar för långa koncentrationer och verkligen ser till att barnen får användning av ljuset och ljusbordet som det redskap det faktiskt är. Så att lägga dit några former gör inte att ljusbordet lever sitt egna liv och lär barnen visuella eller matematiska kunskaper. Vi måste också vara närvarande och vara nyfikna på vilket undersökande barnen och framförallt olika material kan åstadkomma med ljusbordet som arena. Att arbeta processinriktat med gemensamma gestaltningar och ge utrymme för barnens berättande och kreativa skapande kräver sitt material och det blir också viktigt att vi varierar oss. 

Berättande, fantiserande, lekande och tecknande blir som grafiska tavlor!

Undersök naturens skatter NOGA!! Gestalta och avbilda - det utmanar!

Arbeta ända in i cellerna och minsta beståndsdel på era studieobjekt, här t ex bladceller och insektsvingar....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar