Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 12 januari 2017

Och DÄR (läs HÄR) var vi igång igen!


  Nu på förmiddagen har vi haft vårens första forum och här möttes pedagoger för att tänka och reflektera kring vad pedagogisk dokumentation kan vara. Vid kaffet utbrister någon - Men hur gör man för att hitta en gemensam barnsyn? Och hur gör jag om jag inte delar barnsyn (den praktiserade) med mina närmsta kollegor? Vi behöver slipa bort jante och börja göra överenskommelser om hur vi vill ha det så vi kan börja hjälpa varandra få syn på områden att utveckla. Och hitta lusten och modet att vilja utveckla..

Vi resonerade också kring att kommunens verksamhetsidé faktiskt kan vara ett stöd i våra strävanden. Vi måste alla hitta våra bra sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation och de får gärna och helst vara olika för det hela beror på en massa saker, beror på vilket sammanhang du som pedagog verkar i... Huvudsaken är att vi använder oss av det vi ser i praktiken, i det som barnen gör och uttrycker och att vi ger bra förutsättningar för barnen att befinna sig i en verksamhet rik på möjligheter och fortsatta meningsfulla göranden... att reflektera kring o s v.........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar