Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

måndag 20 februari 2017

Föreläsning Genus, jämställdhet och Normkreativitet 15/2   En föreläsning som varvades med givande diskussioner, reflektioner och litteraturtips. Det lyftes i samtalen många kloka tankar somt t.ex. Hur vi kan bli bättre på vårt jämställdhetsuppdrag? Hur arbeta med att synliggöra de normer vi har? Hur vi kan få till kontinuerliga värdegrundsreflektioner?

Vi pratade också om Skolinspektionens senaste rapport om Förskolans arbete med jämställdhet och om förskolans specifika jämställdhetsuppdrag:
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s. 5 i Läroplanen för förskolan)


Förmiddagen avslutades med att vi såg två filmsnuttar från Umo.se om heteronormen respektive könsnormen där de vänt på begreppen. Tänkvärt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar