Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 16 mars 2017

Projektinriktat arbetssätt i praktiken - med 1-3åringar

  


 Igår var det dags för en sprillans ny föreläsning. Vår Mia Råman, som arbetar med våra yngsta barn höll i den och berättade om viktiga aspekter kring förhållningssättet i HUR vi valt att arbeta för meningsfullhet och utforskande i vardagen. Med den pedagogiska dokumentationen och miljön som redskap för att få till en verksamhet som sjuder hela dagen, och som är lustfylld för barn och pedagoger. 

Det är viktigt med det demokratiska uppdraget - att barnen får leva i tillsammansperspektivet och äga den kvalitet att vara i grupp kan utgöra om vi ger bra förutsättningar för det. För pedagogens roll är avgörande. Att vara lyssnande men samtidigt ge barnen möjlighet att få bli utmanande och självständiga är en balansgång som kräver reflektion. Att driva projektarbeten som är nära barnen, undersökningsbara och möjliga att uppleva med sinnen och genom att det väcker reflektioner hos barnen är svårt och det gäller att skynda långsamt och reflektera kollegialt - att planera utifrån det vi ser barnen har uttryckt sig kring kräver att vi stannar upp och fördjupar arbetet,i stället för att ha finplanerat och hasta vidare enligt förutbestämt innehåll.

Miljön behöver ha lockande och utmanande material och mötesplatser för barnen att samlära vid. Något som vi diskuterade vid föreläsningen var att många upplever det svårt att veta hur vi kan utveckla sjudandet, så att verksamheten kan pågå med attraktiva erbjudanden samtidigt som hela gruppen är runt omkring. Att barnen faktiskt har rätt till att få vara mitt i arbetet och låta sig smittas av andras aktiviteter utan att vi behöver stänga dörrar om små grupper av barn som i turordning ska få sina utmaningar. Det blir viktigt att ha ömsesidig tillit mellan varandra som pedagoger och även barn - pedagog. Att ha strukturer som är tydliga i var vi vuxna är i miljön/erbjudanden och hur vi kommunicerar och förstås är flexibla i det för bästa möjliga sjudande. Det är svårt men det går. Vi behöver vara överens som pedagoger, att detta är värden vi delar och ha mod att prova och en stor dos tillit till barnen, kollegor, materialen, miljön och verksamheten/situationen. Tillsammans kan vi.1 kommentar:

  1. Å vad jag skulle ha velat vara där!!
    Det var säkert jätteinspirerande!
    Kram Tessan

    SvaraRadera