Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 28 april 2017

”Att granska några av våra normer med hjälp av film”

   I onsdags var vi ett litet men aktivt och intresserat gäng som träffades i workshopen.
Som vanligt så började morgonen med en kort introduktion kring normkritiskt förhållningssätt och normkreativitet.
Vi såg först filmen Så kan det vara – Regnbågsfamiljer i förskolan.  Sedan satt vi i grupper för diskussion och reflektion.
Vidare såg vi på en intervju med Claes Schmidt/Sara Lund som intervjuar sig själv om att vara transperson.
Sista filmsnutten vi såg var ett inslag om 10- åriga Sam som föddes som Iris.

Några av våra diskussioner/reflektioner var:
-          Välkomnandet och mötet med nya familjer – vikten av hur vi ställer frågor kring familjekonstellationen, rätten att få definiera sin egen familj. Att familjen bestämmer vems/vilkas bilder som ska finnas vid barnets hylla t.ex.

-          Hur vi tänker om manliga kollegor – varför vill vi ha män i förskolan? Vad innebär det att vara en manlig förebild?

-          Vad vi har med oss i våra ”ryggsäckar” och hur vi kan arbeta med det – programmera och omprogrammera

-          Mitt kön – Ditt kön…Måste vi alls tänka i kön?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar