Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 9 juni 2017

Vernissage Skapandegruppen


  Igår hade Skapandegruppen sin avslutning och vernissage för chefer. 

Vi visade upp vad vi arbetat med under senaste året: ”naturens ting & trä med dess nyanser, dofter, strukturer, läten och berättelser”…


Vi har nu varit igång i 2,5 år och har varvat praktiska moment utifrån ett projektinriktat arbetssätt, materialkunskaper och läsning av teori och litteratur. Vi har övat grundtekniker, nyansblandning och att använda oss av hundraspråklighet. Inne och utomhus. Att utgå från naturens vidunderliga under i det lilla föremålet som fenomen har varit en guldgruva och vi har stimulerat samlandet och återbrukandet.

Tack alla som kom! tack för tiden tillsammans i skapandegruppen! Vilket utbyte, vilken inspirationskälla som grupp och allas erfarenheter som bidrar och nya möten mellan oss, material och språk uppstår och blir nya spår att följa...


Till hösten drar en ny skapandegrupp igång, för att ytterligare kunna stötta upp spridningsarbetet på enheterna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar