Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 20 oktober 2017

Nya Skapandegrupper - för långsiktighetens skull!


   Nyligen har båda våra nya skapandegrupper haft sin första träff. Syftet är att i motsats till enstaka workshops innehålla en kontinuitet i utbildandet av representanter som i sin tur får sprida sina kunskaper på enheterna. Upplägget är ungefär som förra omgången (2 år sedan när vi hade första omgången med en skapandegrupp) eftersom meningen är att innehållet ska kännas igen och vara lätt att mötas kring tillsammans med dem som gått förut. Så även denna början handlar om insekter...


Att arbeta projektinriktat med ett innehåll i ateljén genom att prova några olika uttrycksformer för att utforska insekten. Ett ypperligt sätt att introducera olika tekniker/material med dess olika förmågor att gestalta insekten. Värdet av att själv vara i utforskandet för att kunna stötta barnens utforksande-processer. Öva och pröva och bli nyfiken, ger mig möjlighet att bli nyfiken medforskare med barnen.


Här följer några röster från efter tillfället:
"Härligt att få tillfälle till att lära på djupet och att göra om, men på nytt sätt."
"Bra dag att ta med till sin egen verksamhet - ser fram emot nästa träff!"
"Bra med grupparbete så man kan delge varandra erfarenheter."
"Härligt att få tillfälle till att lära på djupet och att göra om, men på nytt sätt."
"Jättekul dag, känns som jag hamnat rätt!"
"Känner att vi saknar en del material på förskolan - det blir att inventera."
"Fick lära mig att våga stanna med det man har inte stressa."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar