Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 28 februari 2018

Förra veckans föreläsning om arbetet med likabehandlingsplanen   Kanske är det dags att byta namn på föreläsningen, så att det är juridiskt riktigt, till: Att upprätta och arbeta med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandling- ett aktivt och levande arbete i vardagen

Här bjuder vi på en del av innehållet: 
Huvudfrågan handlar om hur vi kan få till ett levande värdegrunds-/likabehandlingsarbete i ivardagen?

*Tankar kring hur vi kan få till en levande praktik där värdegrunden ständigt är i fokus för reflektion i allt vårt arbete, kopplat till praktik/exempel och forskning
*Frågor för reflektion
*Diskrimineringsgrunderna
*Diskutera genus och värdegrundsfrågorna utifrån kunskaper som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och inte utifrån personliga uppfattningar
*Hur få med alla kollegor i tankar och arbetet – men också vikten av att vi har med barnen på ett aktivt sätt – göra dom medvetna och mer delaktiga. Barn måste veta vad vi arbetar med, hur och varför och få vara med och påverka.
*Vi måste kritiskt våga granska oss själva och varandra – vara varandras ”fiffiga kompisar”
*Att sätta fokus på delaktighet blir ett sätt att undersöka föreställningar om vad barn och vuxna får göra, vad de kan påverka, vad de tillåts tycka och tänka kring, vems idéer som tillåts bidra till förändringar och vilka möjligheter de har till motstånd.
*Delaktighet innebär möjligheter att aktivt vara med och skapa relationer och normer i, och påverka ramarna kring en pedagogisk verksamhet
*Vi måste också våga prata mycket mer med våra barn om olika samhällsfenomen. Om vi skyddar barnen från en värld de är en del av så sviker vi våra barn genom att inte ta dom på allvar och med respekt. Vi behöver diskutera saker som har med stereotyper och/eller social orättvisa att göra tillsammans med barn för att ge dom så många verktyg som möjligt att kunna hantera och bemöta situationer som är kränkande eller diskriminerande.

Bettan, genuspedagog Svanen och Kreativt Centrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar