Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

torsdag 5 april 2018

Projektinriktat arbetssätt-föreläsningen med Mia


   Nu under förmiddagen pågår Mias föreläsning som vi kallar "Projektinriktat arbete i praktiken - lyssnande, förhållningssätt, utforskande arbetssätt och meningsfullhet i lärandet med 1-3-åringar". 

Mia Råman har arbetat länge med de yngsta barnen och hon beskriver engagerat det vardagliga sjudandet i arbetet med demokrati, estetik och lärande. Vega, som avdelningen heter där Mia arbetar är ett bra exempel på hur ömsesidigt beroende pedagoger, barn, miljö, intressanta föremål och ting, material med kvailtet, relevanta utmaningar alla är av varandra i ett kollektivt arbete. Barnen får ta plats här, de här rättigheter att vara lärande subjekt i en demokratisk tillvaro. Projektinriktat arbete innebär arbete med kortare och längre processer, projekt och sidospår men vi lägger stor vikt vid att ge tid, rum och tillfällen till meningsfullhet och fördjupning kring processerna och motverkar slentrian eller lösryckta aktiviteter. Små barn behöver få återkomma till fenomen, upprepa eller rent av nappa på utmaningar när inspiration och motivation är som störst, inte bara när det inföll i en planering.

Mia beskriver det här med stor respekt och hennes föreläsning är vårt absolut mest attraktiva forum för pedagoger att ta del av i Kreativt Centrums utbud just nu. Därför har vi den här terminen förlagt den till 3 tillfällen, varav ett tillfälle är på kvällstid.


Det här är delar av Vegas aktuella processvägg. Vi använder dessa som en kommunikation och synliggörare av processerna i projekten. Barnen är delaktiga i att sätta upp spår av projektet och vi (både barn och vuxna) reflekterar ofta om innehållet vilket kan ge nya infallsvinklar till hur vi går vidare, tillsammans med andra verktyg vi använder i vårt projekterande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar