Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 1 juni 2018

"Vad är skedarna till för?? Servera små kompisar chips?


Några tankar från utvärderingar, som är beskrivande för workshopens förhållningssätt:

"Att använda sig av olika material, generellt sett "inne"-material ute i kombination med naturen gav uppgifterna ett intressant tillskott."
"En eftermiddag som gett möjligheter till upptäckarlust och utforskande.!
"Kul att tänka utanför boxen. Spännande material att utforska med som inte är så väntat. "
"Mycket givande! Mycket inspirerande! Nya infallsvinklar att ta med till barngruppen."
"Finns mycket att göra t ex med en murken gren."
"Intressant uppgift, svårare än jag trodde."
"Jag konstaterar att människans öga inte räcker för att se alla detaljer som finns i naturen, därför är det viktigt att använda olika redskap."


Reflektioner ifrån grupperna:
"Vi provade göra en oändlig spegel!"
"Tången var en oväntad utforskandepryl."
"Är stubben lättad över att ha blivit av med trädet eller har den fantomsmärtor?"
"När vi utforskat trädet en lång stund utan att direkt varit tysta, och tittar upp så sitter en ekorre en halvmeter upp och tittar på oss."
"Det finns en myrstig på trädet. Bor de uppe eller nere? När vi sätter dit ett hinder törs de inte gå över - kan behöva kissas på?"
"Det blev som vackra sommartavlor." (om spegelutforskandet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar